ตระกร้าสินค้า
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
สารจากนายกสมาคมฯ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

    ---ข้อมูลอยู่ระหว่างปรับปรุง---

    ---ข้อมูลอยู่ระหว่างปรับปรุง---

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
    ---อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล---
คณะกรรมการ
---อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล---
---อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล---
---อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล---
สมาชิกสมาคม
ภาพกิจกรรม
---อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล---
---อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล---
วิดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
บริการฝึกอบรม/สัมมนา
เลือกเดือน
เลือกสถานที่
จำนวนรายการสัมมนาทั้งหมด 8 รายการ
# วันที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตร สถานที่ ค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน
สินค้าที่ระลึก
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

---อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล---

---อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล---

กระดานเสวนา
หัวข้อกระทู้
โดย
อ่าน
ตอบ
ความคิดเห็นล่าสุด
วันที่