ค้นหา  ค้นหาหัวข้อเสวนา 

เพิ่มหัวเรื่องเสวนา เขียนหัวข้อเสวนาทั่วไป    หัวข้อใหม่  หัวข้อใหม่    hot  หัวข้อ Hot


หัวเรื่อง วันที่เพิ่ม ดู ตอบ
    00819 hot   ช่วยปรับพนักงานจ้างตามภารกิจที่ทำงานเกิน10ปีเป็นข้ 25 ก.ค. 57 14:19:54 น. 2149 13
    00818 hot   หัวหน้าสำนักปลัด 6 อยากโอนย้าย 04 ก.ค. 57 07:47:47 น. 1761 12
    00817 hot   ปรับปรุงตำแหน่งจาก6ว เป็น7ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริห 03 ก.ค. 57 20:06:08 น. 1049 9
    00816 hot   ขอความเห็นใจบรรจุเป็นลูกจ้างประจำทีเถอะ 30 มิ.ย. 57 22:06:35 น. 1218 12
    00815 hot   ประสานการโอน (ย้าย) 19 มิ.ย. 57 15:33:43 น. 1920 9
    00814 hot   รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 19 มิ.ย. 57 09:33:06 น. 1745 6
    00813 hot   รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 17 มิ.ย. 57 09:17:47 น. 1442 4
    00812 hot   รับโอน นักวิชาการพัสดุ 10 มิ.ย. 57 22:22:12 น. 912 6
    00811 hot   รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ ห 02 มิ.ย. 57 16:07:21 น. 1474 6
    00810 hot   รับโอนตำแหน่งบุคลากร 29 พ.ค. 57 11:14:44 น. 1092 7
    00809 hot   สงสัยกับวุฒิที่ครองและเงินค่าครองชีพ 23 เม.ย. 57 01:30:17 น. 1069 8
    00808 hot   อยากได้แนวข้อสอบผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไปครับ 01 เม.ย. 57 08:54:10 น. 843 4
    00807 hot   FRP Steel Gully Grating Culvert Trench Drainage, C 31 มี.ค. 57 18:07:24 น. 1774 5
    00806 hot   FRP Steel Gully Grating Culvert Trench Drainage, C 31 มี.ค. 57 18:06:49 น. 1074 26
    00805 hot   FRP Steel Gully Grating Culvert Trench Drainage, C 31 มี.ค. 57 18:05:49 น. 981 11
    00804 hot   FRP Steel Gully Grating Culvert Trench Drainage, C 31 มี.ค. 57 18:05:11 น. 865 4
    00803 hot   FRP Steel Gully Grating Culvert Trench Drainage, C 31 มี.ค. 57 18:04:10 น. 774 4
    00802 hot   รับโอน (ย้าย) 28 มี.ค. 57 11:53:14 น. 896 5
    00801 hot   วัตุมงคลบ้านสวนพีระมิด ช่วยให้หมอที่เป็นมะเร็งระยะ 27 มี.ค. 57 15:13:51 น. 1160 10
    00800 hot   ประสานการโอน(ย้าย)ปลัดอบต.(นักบริหารงานอบต.7) 19 มี.ค. 57 09:17:46 น. 1271 7
    00799 hot   รับโอน(ย้าย)ปลัดอบต.(นักบริหารงานอบต. ๗) 17 มี.ค. 57 18:04:17 น. 1010 8
    00798 hot   ดั่งคำโบราณที่ว่าไว้แต่ไหนแต่ไรมา 03 มี.ค. 57 17:25:41 น. 2076 7
    00797 hot   การเลื่อนระดับ 4 ไป 5 11 ก.พ. 57 13:30:28 น. 1018 8
    00796 hot   ขอความช่วยเหลือ 04 ก.พ. 57 13:57:03 น. 1353 7
    00795 hot   รับโอนย้ายจพง.การเงิน 31 ม.ค. 57 11:37:49 น. 905 8
    00794 hot   สอบเปลี่ยนสายงาน 26 ม.ค. 57 22:47:46 น. 1472 20
    00793 hot   รับโอนย้าย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต.บางยาง อ 26 ม.ค. 57 13:21:03 น. 857 5
    00792 hot   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ อบต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสว 24 ม.ค. 57 09:52:25 น. 777 3
    00791 hot   รับโอน(ย้าย) 15 ม.ค. 57 15:59:45 น. 1204 4
    00790 hot   การหักเงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง 14 ม.ค. 57 14:19:02 น. 2247 10
หน้าที่ :  ย้อนหลัง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ถัดไป