ค้นหา  ค้นหาหัวข้อเสวนา 

เพิ่มหัวเรื่องเสวนา เขียนหัวข้อเสวนาทั่วไป    หัวข้อใหม่  หัวข้อใหม่    hot  หัวข้อ Hot


หัวเรื่อง วันที่เพิ่ม ดู ตอบ
    00237 hot   รับโอน(ย้าย) จพง.การเงิน จพง.พัสดุ ด่วน 09 ม.ค. 55 15:50:44 น. 1211 3
    00236 hot   รับโอนนักวิชาการศึกษา จ.เชียงราย ด่วน 09 ม.ค. 55 14:19:45 น. 1168 6
    00235 hot   ที่ไหนรับโอนป้องกันฯ 09 ม.ค. 55 13:41:57 น. 1342 11
    00234 hot   รับโอนรองปลัดเทศบาลเป็นปลัด อบต. 09 ม.ค. 55 12:11:07 น. 1925 9
    00233 hot   รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อบต.บางพระ จ.นครศรีธ 09 ม.ค. 55 11:56:03 น. 1463 9
    00232 hot   อบต.แม่กิ๊ รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการ 09 ม.ค. 55 11:22:28 น. 1903 14
    00231 hot   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 09 ม.ค. 55 10:29:39 น. 1573 6
    00230 hot   รับโอนย้าย (ร้อยเอ็ด) 09 ม.ค. 55 10:26:54 น. 2937 17
    00229 hot   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ , นิติกร อำเภอเมืองลพบุรี จ 06 ม.ค. 55 22:11:02 น. 1365 6
    00228 hot   รับโอนย้ายป้องกัน 06 ม.ค. 55 15:12:27 น. 1550 6
    00227 hot   รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2-4 หรือ 5 06 ม.ค. 55 11:21:15 น. 1286 4
    00226 hot   รับโอนย้ายหัวหน้าคลัง + พัสดุ 05 ม.ค. 55 22:55:07 น. 1374 9
    00225 hot   ต้องการโอน(ย้าย) นวช.การเงิน 05 ม.ค. 55 16:49:42 น. 1490 9
    00224 hot   จพ.พัสดุ ต้องการโอนย้าย หรือหาคนแทนตำแหน่ง 05 ม.ค. 55 12:04:37 น. 1349 9
    00223 hot   โอน ย้าย พัสดุ 05 ม.ค. 55 11:09:29 น. 1280 9
    00222 hot   สอบถามอีกครั้งค่ะ 05 ม.ค. 55 10:01:00 น. 1396 5
    00221 hot   รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ 05 ม.ค. 55 09:55:57 น. 1605 16
    00220 hot   สอบถามถึงความก้าวหน้า 04 ม.ค. 55 14:20:48 น. 1477 8
    00219 hot   อำเภอราษีไศล 04 ม.ค. 55 13:41:29 น. 1379 9
    00217 hot   รับโอนพนักงานส่วนตำบล 01 ม.ค. 55 14:39:16 น. 1349 12
    00216 hot   อบต.บ้านกล้วย โอน ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ 30 ธ.ค. 54 10:44:27 น. 1293 7
    00215 hot   แผนอัตรากำลัง 29 ธ.ค. 54 12:44:02 น. 1658 11
    00214 hot   รับโอน(ย้าย) 28 ธ.ค. 54 10:51:59 น. 1516 3
    00212 hot   อบต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รับโอน (ย้าย) หลา 27 ธ.ค. 54 19:42:43 น. 1711 7
    00211 hot   รับโอนย้าย/บรรจุหลายตำแหน่ง 27 ธ.ค. 54 17:56:15 น. 1599 5
    00210 hot   รับโอน (ย้าย) 27 ธ.ค. 54 12:49:12 น. 1115 11
    00209 hot   รับโอน (ย้าย) 27 ธ.ค. 54 12:49:11 น. 1171 4
    00208 hot   การเลื่อนระดับ 5 ไป 6 อย่างไร 27 ธ.ค. 54 12:25:05 น. 1924 11
    00207 hot   รับโอนย้ายจพง.การเงิน+จพง.ธุรการ 27 ธ.ค. 54 11:55:13 น. 1163 11
    00206 hot   รับโอน/บรรจุหลายตำแหน่ง 27 ธ.ค. 54 11:43:07 น. 1285 3
หน้าที่ :  ย้อนหลัง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ถัดไป