ค้นหา  ค้นหาหัวข้อเสวนา 

เพิ่มหัวเรื่องเสวนา เขียนหัวข้อเสวนาทั่วไป    หัวข้อใหม่  หัวข้อใหม่    hot  หัวข้อ Hot


หัวเรื่อง วันที่เพิ่ม ดู ตอบ
    00274 hot   รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ธุรการ จังหวัดเชียงราย 20 ม.ค. 55 12:09:31 น. 1310 5
    00273 hot   จนท.ธุรการ 1 ต้องการย้าย ไป จ.ชุมพร หรือ จ.ประจวนค 19 ม.ค. 55 15:29:27 น. 1023 1
    00272 hot   รัยโอนย้าย นวช.พัสดุ/นวช.จัดเก็บ/จพง.พัสดุ 19 ม.ค. 55 15:24:31 น. 1323 9
    00271 hot   อบต.หนองบัว จ.สระบุรี รับโอน 19 ม.ค. 55 12:52:05 น. 1344 3
    00270 hot   การแต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล 18 ม.ค. 55 21:16:43 น. 1155 1
    00269 hot   รับโอนย้าย ขรก. 18 ม.ค. 55 16:00:30 น. 1583 2
    00268 hot   รับโอน(ย้าย)นายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง 18 ม.ค. 55 13:41:18 น. 1230 2
    00267 hot   รับโอนพนักงานส่วนตำบล 18 ม.ค. 55 10:39:38 น. 1411 2
    00266 hot   ต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยน 18 ม.ค. 55 09:47:02 น. 1108 3
    00265 hot   เทศบาลตำบลธัญบุรี จ.ปทุมธานี รับโอนเจ้าพนักงานพัสด 17 ม.ค. 55 21:14:06 น. 1116 2
    00264 hot   รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ 2-5 17 ม.ค. 55 21:10:35 น. 1122 2
    00263 hot   อยากย้ายกลับภาคอีสาน 17 ม.ค. 55 11:37:53 น. 1116 4
    00262 hot   การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 16 ม.ค. 55 15:11:04 น. 1565 7
    00261 hot   รับโอนนักวิชาการพัสดุในจังหวัดลำปาง 16 ม.ค. 55 13:54:39 น. 1088 2
    00260 hot    โอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ไปจ.เพชรบูรณ์ 16 ม.ค. 55 12:01:25 น. 1145 6
    00259 hot   ต้องการโอนย้ายไปเขตอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก 16 ม.ค. 55 11:49:39 น. 1041 1
    00258 hot   ร่าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ 15 ม.ค. 55 19:59:31 น. 1991 10
    00257 hot   รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ 3-5 14 ม.ค. 55 23:41:31 น. 1209 5
    00256 hot   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ ด่วน 14 ม.ค. 55 15:57:35 น. 1037 5
    00255 hot   อบต.สวนหลวง จ.สมุทรสงคราม รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ ร 14 ม.ค. 55 14:15:46 น. 981 1
    00254 hot   รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลนครอุดรธานี 13 ม.ค. 55 22:16:48 น. 1017 1
    00253 hot   รับโอนย้ายจัดเก็บ 13 ม.ค. 55 16:12:55 น. 1045 3
    00252 hot   รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพสดุ 12 ม.ค. 55 22:29:55 น. 1121 4
    00251 hot   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา 12 ม.ค. 55 15:16:55 น. 1186 2
    00250 hot   ขอทราบสถานที่ศึกษาดูงาน จ.ขอนแก่น 12 ม.ค. 55 14:59:23 น. 1280 6
    00249 hot   อยากก้าวหน้า 12 ม.ค. 55 14:53:34 น. 1233 3
    00248 hot   รับโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ 11 ม.ค. 55 15:45:10 น. 1015 4
    00247 hot   iบโอน (ย้าย) จพง.พัสดุ 11 ม.ค. 55 15:07:22 น. 1062 1
    00246 hot   รับนักวิชาการพัสดุลำปาง 11 ม.ค. 55 14:40:55 น. 1162 1
    00245 hot   โอนย้าย 11 ม.ค. 55 14:33:32 น. 1112 1
หน้าที่ :  ย้อนหลัง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ถัดไป