ค้นหา  ค้นหาหัวข้อเสวนา 

เพิ่มหัวเรื่องเสวนา เขียนหัวข้อเสวนาทั่วไป    หัวข้อใหม่  หัวข้อใหม่    hot  หัวข้อ Hot


หัวเรื่อง วันที่เพิ่ม ดู ตอบ
    00424 hot   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 22 มี.ค. 55 11:19:21 น. 1817 13
    00423 hot   โอนย้าย 21 มี.ค. 55 22:55:31 น. 1054 6
    00422 hot   ใครสนใจย้ายมาเป็นจพง.พัสดุ อบต.เกียร์ อ.สุคิริน จ. 21 มี.ค. 55 22:49:16 น. 968 4
    00421 hot   รับโอนจพง.การเงิน จพง. ด่วน อบต.เกียร์ อ.สุคิริน จ 21 มี.ค. 55 22:46:40 น. 863 0
    00420 hot   นักวิชกาการพัสดุลำปาง 20 มี.ค. 55 14:17:56 น. 1301 9
    00419 hot   รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 20 มี.ค. 55 09:37:52 น. 1001 6
    00418 hot   เงินประจำตำแหน่ง 19 มี.ค. 55 15:25:57 น. 1408 3
    00417 hot   อยากโอนย้ายไปน่าน 19 มี.ค. 55 14:08:47 น. 1033 0
    00416 hot   เงินปรับเพิ่มของตำแหน่งพัสดุ 19 มี.ค. 55 13:32:38 น. 1652 11
    00415 hot   อยากทราบว่าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ของอบต.จ.นครนายกที่ 19 มี.ค. 55 12:49:17 น. 1196 7
    00414 hot   การเรียกรับเงินการสอบเปลี่ยนสายงานของ อบต.โคกพระ 19 มี.ค. 55 11:43:24 น. 11112 56
    00413 hot   รับโอนย้าย 18 มี.ค. 55 21:32:13 น. 1188 1
    00412 hot   หาที่โอนย้าย/สับเปลี่ยน 18 มี.ค. 55 09:49:17 น. 1345 4
    00411 hot   ป ตรี 15000 ท้องถิ่นทำไมช้าจังเลยครับ 16 มี.ค. 55 16:18:26 น. 2380 13
    00410 hot   รับโอน 15 มี.ค. 55 16:03:58 น. 1076 0
    00409 hot   รับโอนพนักงานเทศบาล 15 มี.ค. 55 13:55:54 น. 1198 3
    00408 hot   รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2-4,5 15 มี.ค. 55 09:58:30 น. 981 4
    00407 hot   รั้บโอนย้ายเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้1-3/4 14 มี.ค. 55 16:44:57 น. 913 5
    00406 hot   ตำแหน่งว่าง จ.นครราชสีมา 14 มี.ค. 55 16:25:35 น. 1123 4
    00405 hot   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องการย้ายไปมุกดาหาร 14 มี.ค. 55 15:29:23 น. 1022 2
    00404 hot   รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนการคลัง 14 มี.ค. 55 13:11:55 น. 1314 3
    00403 hot   สอบถามระเบียบเรื่องการสอบเปลี่ยนสายงาน รองปลัด 14 มี.ค. 55 12:05:00 น. 1480 18
    00402 hot   อบต.น้ำพ่น อุดรธานี รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง ด่วน 14 มี.ค. 55 11:52:50 น. 1088 2
    00401 hot   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ 14 มี.ค. 55 11:24:09 น. 1064 8
    00400 hot   รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานการเงินและบัญัชี (ด่วนมาก) 14 มี.ค. 55 11:19:14 น. 1135 4
    00399 hot   อยากย้ายกลับอำนาจเจริญหรือจังหวัดใกล้เคียง 14 มี.ค. 55 09:40:24 น. 915 11
    00398 hot   รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ สามารถเปิดกรอบนักวิช 14 มี.ค. 55 08:32:40 น. 1167 6
    00397 hot   รับโอน(ย้าย)นิติกร 13 มี.ค. 55 14:25:51 น. 1072 3
    00396 hot   รับโอนย้าย 5 อัตรา 13 มี.ค. 55 08:43:19 น. 1437 5
    00395 hot   รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ 12 มี.ค. 55 14:00:29 น. 965 5
หน้าที่ :  ย้อนหลัง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ถัดไป