บทความทางวิชาการ วันที่เพิ่มข่าว
..

สมรรถนะของบุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

วันนี้ มีบทความดี ๆ มาฝากเพื่อน ๆ จากผลการศึกษาของคุณนพภัสสรณ์ กุลเจตนิพัทธ์ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง บุคลากร อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในเรื่อง สมรรถนะของบุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
20 ก.ย. 54

..
มีจำนวนทั้งหมด  1  เรื่อง
  หน้าที่ : 1