ข่าวการฝึกอบรม วันที่เพิ่มข่าว
..

ขอเชิญอบรมกฎหมาย-ระเบียบสำหรับผู้บริหารและข้าราชการฯรุ่นที่ 4

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบมกฎหมาย-ระเบียบที่่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สมัครวันนี้ - ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้
18 ธ.ค. 60
..

ขอเชิญอบรมและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ "เบิกจ่ายตรง" ประจำปี 2559

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สปสช.เขต 6 ระยอง กำหนดจัดอบรมและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายตรงสิทธิค่ารักษาพยาบาลอปท. ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมืองระยอง สมัครวันนี้ - 20 พฤษภาคม 2559
19 เม.ย. 59
..

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายตรงที่นี่

ท่านที่เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการเบิกจ่ายตรง ของ สปสช.เขต ๑ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายที่นี่
02 พ.ย. 56

..
มีจำนวนทั้งหมด  3  เรื่อง
  หน้าที่ : 1