ข่าวฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา :  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายตรงที่นี่
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  02 พ.ย. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  4209  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

 


โครงการประชุมชี้แจง

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับบริการเบิกจ่ายตรง

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และครอบครัว

----------------------------------------

 

ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการเบิกจ่ายตรง ของ สปสช.เขต ๑ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

คลิกที่นี่

 

๑)เอกสารชุดที่ ๑

 

๒)เอกสารชุดที่ ๒

 

๓)เอกสารชุดที่ ๓

 

๔)เอกสารชุดที่ ๔

 

 

---------------

ขอขอบคุณ ทีมงาน สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ทุกท่าน

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย