ข่าวฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา :  สมาคมฯจัดติวสอบภาค ก.เบิกได้
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  07 พ.ค. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  3675  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

"หลักการใช้ภาษาไทยในราชการ"
---------------------

          ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดจัดสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับราชการ เป็น "ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น" ในสังกัด อบจ. / เทศบาล / อบต. ทั่วประเทศ ซึ่งคาดหมายกำหนดประกาศสอบภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ นี้ นั้น

          สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล เป็นบุคลากรที่สำคัญ มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากพนักงานจ้างขาดโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม และมีเวลาน้อยในการที่จะอ่านหนังสือเพื่อการเตรียมตัวสอบแข่งขันดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับโอกาสที่จะเข้ารับราชการเป็น "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น" สมาคมฯจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักการใช้ภาษาไทยในราชการ" ขึ้น รวม ๕ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน ดังนี้

          รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ยกเลิก

          รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ปิดรับสมัครวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

          รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ปิดรับสมัครวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

          รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ปิดรับสมัครวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

          รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ปิดรับสมัครวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข

086-1903973 / 053-968139


ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญต้นสังกัด /เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ
 

คลิกที่นี่

  

 

 ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายจากต้นสังกัด) โดยโอนเข้าที่

 

 

ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมทอง  บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น

 

เลขที่บัญชี 526-0-34810-9

หลังจากท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนมาให้สมาคมฯ อีกครั้งครับ

ตามเบอร์ Fax. 053-968139 หรือ Email: getu2553@gmail.com

 

อัพเดทจำนวนผู้จองเข้าอบรมภาษาไทย ณ วันที่ 10/5/56 ดังนี้
- รุ่นที่ 1 ยกเลิก
   

- รุ่นที่ 2 มี 140 คน ตรวจสอบรายชื่อ    คลิกที่นี่  (อบรมแล้ว)

  - รุ่นที่ 3 มี 150 คน ตรวจสอบรายชื่อ   คลิกที่นี่

 

- รุ่นที่ 4 มี 218 คน ตรวจสอบรายชื่อ     คลิกที่นี่

 

   - รุ่นที่ 5 มี 208 คน ตรวจสอบรายชื่อ       คลิกที่นี่

 

***รุ่นที่ 2 และ 3 จะขยายรับเพิ่มเติมได้เต็มที่ 150 คนเท่านั้น ***

*** รุ่นที่ 4 และ 5 ขยายรับเพิ่มเติมได้เต็มที่ 250 คน เท่านั้น ***

 

สำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อจองห้องพัก

ที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่

สามารถโทรสอบถามได้ครับ เบอร์โทร 053-400450-2

 

แผนที่โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่