ข่าวฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา :  ขอเชิญอบรมกฎหมาย-ระเบียบสำหรับผู้บริหารและข้าราชการฯรุ่นที่ 4
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  18 ธ.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  665  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมาย และระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น”
-ขอเชิญคนท้องถิ่น โดยเฉพาะสายงานบริหาร/อำนวยการ ระดับต้น-กลาง และสายงานวิชาการ(ระดับชำนาญการ) อบรมตามโครงการฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

คลิกที่นี่