กรมบัญชีกลางเรียกเงินเบี้ยหวัดคืน
ชื่อผู้เขียน :  ป.ชาญ
วันเวลาที่เขียน :  31 ส.ค. 55     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  695  คน
 

ด้วยกรมบัญชีกลาง มีหนังสือเรียกเงินเบี้ยหวัด บำนาญ คืนจากอดีตทหารที่ลาออกมารับราชการ พลเรือน และได้มีความเห็นในเรื่องนี้มากมาย ทั้งปัญหาข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง และแนวทางปฏิบัติ จึงได้จัดสัมมนา เรืองการรับเงินเบี้ยหวัดของอดีตทหารขึ้น ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารสัมมนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง ข้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ค่าลงทะเบียนคนละ ๓๐๐ บาท เป็นค่าห้องสัมมนาและค่าอาหาร ครับ ใครต้องการเข้าร่วมสัมมนาขอให้แจ้ง ข้อมูล และเบอร์โทร ได้ที่ e-mail : c.pachara@hotmail.com  โทร  ๐๘-๑๑๗๔-๖๖๗๖

 
 

 ยังไม่มีความคิดเห็น

กระดานสนทนา แสดงความคิดเห็น
 
ชื่อผู้โพส : 
อีเมล์ : 
รหัสตรวจสอบ :  รหัสตรวจสอบ  ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีผลต่างกัน
พิมพ์รหัสตรวจสอบ :