..  เขียนข่าวประสานการโอน (ย้าย)

  ประสานการโอน (ย้าย) วันที่เพิ่มข่าว
..

รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร มีความประสงค์ที่จะรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรสำนักงาน ๐๕๖ ๖๑๙๙๙๑ โทรสาร ๐๕๖ ๖๑๙๙๙๒
26 ก.พ. 57
..

รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-5 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

24 ส.ค. 55
..

รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-5 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

20 ส.ค. 55
..

รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น

อบต.พระเพลิง รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วน
20 ส.ค. 55
..

จพง.ป้องกันฯ อยากโอนย้ายกลับบ้าน

อยากย้ายกลับบ้านที่น่าน หรือ ลำพูน หรือ เชียงใหม่
02 เม.ย. 55

..
มีจำนวนทั้งหมด  5  เรื่อง
  หน้าที่ : 1