เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..

ยอดอัพเดทสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2557

รายละเอียดเชิญคลิกเข้าดูรายชื่อของท่าน
05 มิ.ย. 57
..

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมฯ เข้าประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
21 เม.ย. 57
..

ขอเชิญคนท้องถิ่นร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่สมาคมข้าราชการฯ

29 เมษายน 2557 ขอเชิญคนท้องถิ่นทั่วไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหญ่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
13 เม.ย. 57
..

สปสช.แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการฯกองทุนค่ารักษาพยาบาล

-สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการและประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ/พนักงาน อปท. และกำหนดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๗
07 มี.ค. 57
..

แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อสมาชิกที่ค้างไม่ได้ชำระ 3 ปี

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ค้างชำระค่าบำรุงรายปีของสมาชิกสมาคมฯ เกิน 3 ปี ท่านสามารถเข้าคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้
12 เม.ย. 57
..

หนังสือเตรียมสอบเข้ารับราชการในอปท. ภาค ก.มีจำหน่ายแล้ว

สมาคมข้าราชการฯ ได้จัดทำหนังสือคู่มือภาค ก. ท้องถิ่น เพื่อเตรียมการสอบเข้ารับราชการอปท.ทั่วประเทศเร็ว ๆ นี้ รายละเอียดคลิก
19 ต.ค. 56
..

หนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการในอปท.ประจำปี ๒๕๕๖

ท่านที่สนใจหนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการในอปท.สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้
09 ก.ย. 56
..

ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอบรมเลือกตั้งเหลือง-แดง

ท่านที่เข้าอบรมเรื่อง กำหนดนโยบายและหาเสียงอย่างไรให้ปลอดใบเหลือง-แดง รุ่นที่ 1 -2 คลิกที่นี่
16 ก.ค. 56
..

สมาคมฯประกาศให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพรวม 360 คน

ด้วยมีสมาชิกจำนวน 360 คน ไม่ได้ชำระค่าบำรุงรายปี 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งต้องพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของสมาคมฯ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่
29 มี.ค. 56
..

แจ้งรายชื่อสมาชิกสมาคมฯที่ยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงรายปีติดต่อกัน 3 ปี (2553-2555)และผ...

สมาชิกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทยท่านใดที่ยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงรายปีติดต่อกัน 3 ปี (2553-2555 )รวมถึงแยกเป็นรายปี 2553 - 2555 สามารถตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดเอกสารการชำระค่าบำรุงรายปีได้แล้ววันนี้
01 มิ.ย. 56
..

เสื้อและแก้วกาแฟที่ระลึก ๑๕ ปี ปลัดอบต.

ขอเชิญชวนคนท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนซื้อของที่ระลึก งาน ๑๕ ปีปลัดอบต.กับการพัฒนาท้องถิ่น ถ้วยกาแฟ เซรามิคเกรด A จากลำปาง,เสื้อที่ระลึกจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ด่วนมีจำนวนจำกัด
13 ส.ค. 55
..

แจ้งชำระค่าบำรุงรายปี ของสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ที่เป็นสมาชิกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย สามารถตรวจสอบรายชื่อและค่าบำรุงรายปี ได้แล้ววันนี้
01 มิ.ย. 56
..

สรุปบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น..

หลังจากสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นได้รับเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ... ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ยังคงไม่ครบ ๑๐,๐๐๐...
04 เม.ย. 55
..

ศาลปกครองขอนแก่น สั่งเพิกถอนหลักเกณฑ์ก.ท.ฉบับอับปยศแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ศาลปกครองขอนแก่น มีคำพิพากษาสั่งให้เพิกถอนประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท. ในเรื่องการย้ายกรณีขัดแย้ง ย้อนหลังไปในวันที่ประกาศ โดยมี อดีต ปลัดฯ และรองปลัดฯ เทศบาลหนองสอ จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้กล้าหาญในการฟ้องร้อง
26 มี.ค. 55
..

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๘ ราย ตามหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้
19 ม.ค. 55
..

สมาคมฯกำหนดมอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมที่หาดใหญ่

ตามที่สมาคมฯได้ดำเนินการจัดหารายได้เพื่อนำไปช่วยเหลือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปลายปี ๒๕๕๓ แล้วนั้น บัดนี้ สมาคมฯได้คัดเลือกผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือจากเงินรายได้ของสมาคมฯเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดคลิกที่นี่
27 พ.ย. 54
..

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ด้วยอนุกรรมการอำนวยการได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยน้ำท่วมประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดสมาชิกดาวน์โหลดได้ที่นี่
03 พ.ย. 54
..

เอกสารขอความช่วยเหลือจากสมาคมฯ

สมาชิกสมาคมฯสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอความช่วยเหลือจากสมาคมฯจากกองทุุนพิทักษ์ระบบคุณธรรม / กองทุนช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว และข้อบังคับ-ระเบียบ สมาคมฯได้ที่นี่่
12 เม.ย. 57
..

ดาวน์โหลดร่างตัวชี้วัดกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8 (แก้ไขใหม่)

ปลัดอบต.ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดร่างตัวชี้วัดกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8 ใหม่ ได้ที่นี่
20 ส.ค. 54
..

เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากรโครงการฝึกอบรมวิธีการงบประมาณฯ

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร วิธีการงบประมาณ บริหารงานบุคคล และสวัสดิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารบรรยายของ ผอ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ได้แล้วที่นี่
25 ก.ค. 54

..
มีจำนวนทั้งหมด  46  เรื่อง
  หน้าที่ : ย้อนหลัง | 1 | 2 3 | ถัดไป