ข่าวประชาสัมพันธ์ :  สรุปมติคณะกรรมการสมาคมฯครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  31 ม.ค. 61     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  406  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 

 

คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่สำคัญ อาทิ

-อนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสโมสรคนท้องถิ่น ราคาประเมินใหม่

-อนุมัติจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน

-อนุมัติเพิ่มเงินค่าจ้างแก่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

-อนุมัติยกหนี้ให้กรรมการสมาคมฯที่เสียชีวิต

-เห็นชอบให้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารสโมสรคนท้องถิ่นครั้งที่ ๒

-อนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้ากองทุนก่อสร้างอาคารสโมสรคนท้องถิ่น

ฯลฯ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิกที่นี่