ข่าวประชาสัมพันธ์ :  เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.วุฒิสาร ตันไชย
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  29 ธ.ค. 58     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1318  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 

 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

รศ.วุฒิสาร ตันไชย

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเลย


คลิกที่นี่