ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายวิธีการงบประมาณ
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  11 ก.ค. 58     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1700  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 เชิญผู้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่

 

เอกสารประกอบการบรรยายของ

อาจารย์นันทวิทย์ เงี้ยวชัยภูมิ

ชุดทื่ ๑

ชุดที่ ๒

ชุดที่ ๓

ชุดที่ ๔

----------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการบรรยายของ

อาจารย์สมชาย เกตะมะ

ชุดที่ ๑

ชุดที่ ๒

ชุดที่ ๓