ข่าวประชาสัมพันธ์ :  รายชื่อผู้ที่พ้นสภาพเป็นสมาชิก
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  12 มี.ค. 58     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1398  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
ภาพประกอบ
 

   เนื่องจาก ทางสมาคมได้ทำการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก ที่ได้ขาดการส่งการชำระค่าบำรุงรายปี ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี และทางสมาคมฯ ได้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่การประชุมใหญ่ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2558 และได้ข้อสรุปว่าท่านที่ได้ขาดการต่ออายุสมาชิกเกิน 3 ปีขึ้นไป ทางเราจะให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกทันที

   *** ท่านใดที่จะต้องการต่อสมาชิกให้ติดต่อมาได้ที่ 086-1903973 , 082-7599831 , 053-321733 ในเวลาทำการของสมาคมข้าราชการสวนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (จ-ส เวลา 09.00น. - 16.00 น.)

 

รายชื่อผู้ที่ขาดการต่อสมาชิก >>คลิก<<