อัพเดทล่าสุดเมื่อ 08/07/53 10:49:43

 
Eng | ไทย     

:: ขอเชิญร่วมสมัครสมาชิกสมาพันธ์เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของสมาพันธ์ฯ:::
จุดกำเนิดสมาพันธ์
ข้อบังคับสมาพันธ์
ใบสมัครสมาชิกฯไฟล์ pdf
ใบสมัครสมาชิกฯไฟล์ word
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยมชม
บทความที่น่าสนใจ
คอลัมน์ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบใหม่ๆ
ประสานการโอนย้าย
มาตราฐานครุภัณฑ์ปี๒๕๕๒
กฏหมายและระเบียบ อปท.
ประสบการณ์ตรงจากเพื่อท้องถิ่น
เรื่องเล่าจาก ป ยุทธ
คิดนอกกรอบโดยปลัดบ้านนอก


ห้องที่ ๑

กองทุนพิทักษ์ระบบคุณธรรม

 

กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ชมรมนิติกร อปท.
ชมรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นฯ
สมาคม อบต.
เครื่อข่ายท้องถิ่น
ชมรมปลัด อบต. โคราช
อินเตอร์เน็ตตำบล
ชมรมคนเทศบาล
ช่างโยธาไทย
กลุ่มพนักงานส่วนตำบล จ. นพ.
สมาพันธ์ปลัด อบต.  
ไทยตำบล 
สมาคมพนักงานเทศบาล 

              

 

ไทยทีวีสี ช่อง 3 
กองทัพบก ช่อง 5
กองทัพบก ช่อง 7
โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 
โทรทัศน์สี ช่อง 11
ITV ทีวีเสรี
Nation Chanel 

              
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม

 
        ปฐมบทแห่งสมาพันธ์

 เรียน เพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกท่าน

         ตามที่ผมได้เสนอแนวคิดการจัดตั้งสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย
ต่อเพื่อน ๆ มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีหลายท่านมีความสนใจได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
 และสอบถามมาพอสมควร ซึ่งหลายท่านอาจไม่เข้าใจในเจตนารมณ์อันแท้จริงของการ
จัดตั้งสมาพันธ์ฯ ผมจึงใคร่ขอนำเรียนอีกครั้งหนึ่งว่า การจัดตั้งสมาพันธ์ฯนี้ขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการช่วยเหลือพวกเรากันเองเป็นสำคัญ โดยเน้นไปที่การได้รับความไม่เป็น
ธรรมจากระบบการบริหารงานบุคคลที่เพื่อน ๆ ได้ประสบปัญหาในแต่ละจังหวัด
อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้กำลังใจซึ่งกันและกันสำหรับเพื่อนข้าราชการที่ได
้ยึดถืออุดมการณ์ในการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ มิได้เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งแต่มุ่ง
สร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นต่อประชาชนและสังคมบนพื้นฐานของหลักการแห่ง
กฎหมายและระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล

อ่านต่อ>>>

 


       ประกาศสมาพันธ์ฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ใบสมัครสมาชิกสมาพันธ์ ไฟล์PDF  /  ไฟล์ DOC
17
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาพันธ์ฯวันที่ 1 เมษายน 2553 คลิกที่นี่
 


       รวมระเบียบสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและลูกจ้าง

-ระเบียบการลาข้าราชการ -ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร -ระเบียบ
-ระเบียบการลาลูกจ้างฯ -ระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ระเบียบ
-ระเบียบค่าเช่าบ้าน -ระเบียบค่ารักษาพยาบาล -ระเบียบ
     
     
    กำลังๆ
 


        กระดานสนทนา   เขียนข้อความที่นี่ // อ่านข้อความทั้งหมด

 
     


         ภาพงานกิจกรรม

001 (33).JPG (79555 bytes) 001 (38).JPG (72939 bytes) 001 (170).JPG (80444 bytes)
     
001 (35).JPG (72561 bytes) 001.JPG (65858 bytes) 001 (121).JPG (98454 bytes)

 ภาพงานประชุมคณะกรรมการฯ 27-29 พ.ย. 52 ณ โครงการหลวงขุนวาง ( ดอยอินทนนท์ )

อ่านบทความเกี่ยวเนื่องกับการประชุม โดย ป พิพัฒน์ที่นี่

          
         หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ 

                
             ข่าวสารการเปิดสอบราชการ
 


ที่ปรึกษา | คณะกรรมการชุดต่างๆ

มณฑา เจริญสุขสุวรรณ
ประธานฯ

พิชิต  เจริญผล
รองประธานฯ๑

เจตนิพัทธ์  จริยา
รองประธานฯ๒

เพ่ง  บัวหอม
รองประธานฯ๓

บดินทร์  ลอแมง
รองประธานฯ๔
พิพัฒน์  วรสิทธิดำรง
เลขาฯ
   
รวมคณะกรรมการทั้งหมดที่นี่

 คณะกรรมการกองทุนฯ

- คกก. พิทักษ์ระบบคุณธรรม

 

 

เว็บลิ้งทั่วไป

- ชมรมคกก.สอบสวนทางวินัย
  
 
 
 
 
 

กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำและปรับปรุงเว็บไซท์

 
bottom