กิจกรรม :  สมาคมฯนำศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  22 พ.ย. 54
 
ภาพกิจกรรม
 

          เมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์  วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.บดินทร์  ลอแมง เลขาธิการสมาคมฯ ได้นำคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๐ คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ก่อนเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (08/09/2011)  ระหว่างทางขึ้นเครื่องบันทึกภาพเป็นที่ระลึก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (08/09/2011)
 ศึกษาดูงานพิธิภัณฑ์สุสานอดีตประธานาธิบดี โฮจิมินท์ กรุงฮานอย (10/09/2011)  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สงคราม กรุงฮานอย (11/09/2011)
 บันทึกภาพเป็นที่ระลึกบริเวณหน้าซากเครื่องบินสหรัฐฯที่เวียดนามยิงตก  คนเวียดนามชอบนั่งทานอาหารข้างถนนแบบนี้ คล้าย ๆ กับหลายพื้นที่ของไทย
 ศึกษาดูงาน การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ  วัฒนธรรมการขับขี่ของคนเวียดนามที่ไม่มีใครเหมือน
 ปอเปี๊ยะทอด คล้าย ๆ ของไทย แต่ไม่เหมือนเพราะยังไง ๆ ยังต้องยกนิ้วให้อาหารไทยอร่อยที่สุด  ความประทับใจเล็ก เกี่ยวกับอาหารบนเครื่องบินเวียดนามแอร์ที่หาไม่ได้ในสายการบินไทย

 ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี / นายกอบต. ทุกแห่งที่กรุณาเข้าร่วมโครงการและจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการนี้
สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น