กิจกรรม :  2 นายกสมาคมฯเดินสายพบวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  20 ก.ย. 54
 
ภาพกิจกรรม
 

2 สมาคมฯเดินสายพบวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน
-------------------------

          เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะของสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น นำโดย นายพิพัฒน์  วรสิทธิดำรง นายกสมาคมฯ พร้อมคณะของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นำโดย นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมฯ ได้เดินทางเข้าพบ นายอุดมเดช รัตนเสถียร ประธานวิปรัฐบาล ที่ห้องคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล โดยการประสานของ นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย และนายศรีเรศ โกฎคำลือ ..เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย โดยมี นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาพบกันโดยบังเอิญนั่งรับฟังอยู่ด้วย ซึ่งทั้ง ๒ คณะได้ยื่นหนังสือขอให้ประธานวิปรัฐบาลได้ช่วยประสานรัฐบาลในการยืนยันร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อมิให้ต้องตกไปและเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ โดยประธานวิปรัฐบาลได้รับปากที่จะช่วยดูแลเรื่องนี้และประสานรัฐบาลให้ จากนั้น ทั้ง ๒ คณะจึงได้ขอเข้าพบประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อขอการสนับสนุนให้ช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าวด้วย โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รองประธานวิปฝ่ายค้านได้ให้การต้อนรับและรับมอบหนังสือ

 

งานประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
๒๐ กันยายน ๒๕๕๔