กิจกรรม :  ภาพพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่สมาคมข้าราชการฯ
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 มิ.ย. 57
 
ภาพกิจกรรม
 

วันนี้ (29 เมษายน 2557) ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 เหนือ (เดือน 6 ภาคกลาง) คณะกรรมการสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นำโดย นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมฯ ได้จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหญ่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 173 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

(จะเป็นภาพบางส่วน  สามารถเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เพิ่มเติมได้ครับ)