กิจกรรม :  ภาพการศึกษาดูงาน 12 ปันนา ประเทศจีน
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  28 ก.พ. 56
 
ภาพกิจกรรม
 

(ข้อมูลภาพ บางส่วน ) ท่านสามารถชมดูเพิ่มเติมได้ที่ facebook สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้ครับ

 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม