กิจกรรม :  ร่วมทำบุญบูรณซ่อมแซม โบสถ์ วัดหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  08 พ.ย. 55
 
ภาพกิจกรรม
 

 ร่วมทำบุญร่วมทำบุญบูรณซ่อมแซม โบสถ์ วัดหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2555

 

 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม