กิจกรรม :  ภาพการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  07 พ.ย. 55
 
ภาพกิจกรรม
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การเดินทางของชาวเวียดนาม
ภาพกิจกรรม
 
ทำบุญก่อนการเดินทาง
ภาพกิจกรรม
 
ไหว้พระธาตุ
ภาพกิจกรรม
 
ผู้เข้าอบรม
ภาพกิจกรรม
 
พระธาตุ
ภาพกิจกรรม
 
ดาวล้อมเดือน
ภาพกิจกรรม
 
มอบของที่ระลึก
ภาพกิจกรรม
 
ณ ปราสาทต้องห้าม
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม