กิจกรรม :  สมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือ ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  23 ต.ค. 55
 
ภาพกิจกรรม
 

 การมอบเงินช่วยเหลือ โดยคณะกรรมการกองทุนพิทักษ์ระบบคุณธรรม

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

-----------------------------------------------------------

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการกองทุนพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสืบข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นว่าทางปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความเดือดร้อนและถูกกลั่นแกล้งจากผู้บริหารท้องถิ่นตำบลหนองสอและหน่วยงานกำกับดูแลจริง จึงได้มีมติให้มีการประชุมเมื่อวันที ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ความช่วยเหลือเฉพาะคดีทางปกครองซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของผู้บริหาท้องถิ่นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ๑ ใน ๓ ของค่าใช้จ่ายที่ท่านได้แจ้งให้ทราบ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

 

 
ภาพกิจกรรม
 
มอบเงินช่วยเหลือ
ภาพกิจกรรม
 
ถ่ายรูปร่วมกันที่หน้า อบต.