ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่

ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัลแม่โขง อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย (พร้อมท้าพิสูจน์บั้งไฟพญานาคงานออกพรรษา)

ครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง

 

เข้าสู่เว็บไชต์สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
คลิกที่นี่